Velkomne

Dette er Sindre Sortland sine nettsider, og her finn du utelukkande informasjon som dreier seg om han og hans kompetansefelt.

This is Sindre Sortland´s website. English version is under development. (A different way of saying I have not found time to do it yet…)

Share Button